H-7626 Pécs, Király u. 66 a. I/102.
office@ipark-pecs.hu +36 72 781 787 +36 72 789 449

VINOP-1.2.1-21 - Új pályázat 2021-ben, amely segítheti cége ipari parkba települését!

2021-02-18 13:31

Infrastruktúra és ingatlan fejlesztésre a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-áig lehet pályázni. Legyen Önnek is saját ingatlana a Pécs Déli Ipari Parkban!

VINOP-1.2.1-21 A mikro, kis-, és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések elnevezésű pályázat tervezete szerint:

Igényelhető támogatás: min. 10.000.000 FT – max. 629.300.000 FT
 Az első támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2021. március 01-től 2021. március 16. között lehetséges.

Pályázók köre:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

1.    amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
2.    amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
3.    amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 Jogi forma szerint:
1.    kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
2.    kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság,114 Részvénytársaság,116 Közkereseti társaság,117 Betéti társaság,226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,228 Egyéni cég,231 Egyéni vállalkozó 

Támogatott tevékenységek:
1.    kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenység:
Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését
2.    választható, önállóan nem támogatható tevékenység:
Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
Építési beruházási szakértő nyilatkozatát csatolni szükséges annak alátámasztására, hogy az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés reális. 
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
Képzési szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (a projekt keretében max 10 MFT érheti el).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és a kötelezően megvalósítandó tevékenység
Támogatási intenzitás:
 Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre)

 A projekt maximális elszámolható összköltsége:
 A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

(Rövidített összefoglaló a pályázat tervezetéről 2021. február)