H-7626 Pécs, Király u. 66 a. I/102.
office@ipark-pecs.hu +36 72 781 787 +36 72 789 449

VIGYÁZZUNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKRE! 2.0

2021-03-04 14:30

Annak érdekében, hogy fejlesztési területünk rendezett és tiszta legyen, a kék szemétgyűjtő ládák mellé kihelyeztük a Pécs Déli Ipari Park házirendjét is, melynek betartására kérünk minden parklátogatót. Környezetünk megóvása közös feladatunk! 

Tisztelt pécsi polgár, tisztelt járókelő! 

Kérjük, hogy az alábbi szabályokra a Pécs Déli Ipari Park magánterületét képező utak, járdák, zöldfelületek használata során szíveskedjen figyelemmel lenni: 

Tilos az ipari park területein szemetelni vagy más módon azt beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet, építési és egyéb törmeléket, bárminemű hulladékot, vagy elhasznált tárgyat, kerti nyesedéket, stb. lerakni!

 

Tilos a területen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, műalkotást, fákat vagy egyéb növényzetet beszennyezni, rongálni! Tilos a hulladékgyűjtőket megrongálni!

Tilos a keletkezett hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni és kezelni!

Használja a hulladékgyűjtő edényeket vagy vigye a kisebb hulladékot magával a legközelebbi közösségi hulladékgyűjtő edényig!

Tilos az ipari park területét emberi és állati ürülékkel beszennyezni!

Tilos a járványügyi szabályokat az ipark területén megszegni!

Tilos a szeszes ital fogyasztása az ipari park területén az üzemeltetőnek előzetesen bejelentett rendezvények helyszínét kivéve!

Bármely rendellenesnek tűnő körülményt vagy szabályszegést lehetőség szerint szíveskedjen jelezni az alábbi elérhetőségen. Együttműködését és természet-tudatosságát köszönjük!

IPARK Pécs Kft. Üzemeltető